top of page
  • Forfatterens bildeLars Arne Kolås

Årsmøtet 2021 blei avvikla digitalt 20. mars.

Jim Ertesvåg frå Austblæsa HK blei i dag valgt til ny leiar i Forbundet.

Han har vore medlem i styret sidan 2019.

Vi gratulerer med vervet og ønskjer lykke til.


Johannes Nedrebø frå Skjold HK som har vore leiar dei siste 6 åra

blei valgt inn som styremedlem i det nye styret.

Han vart også i dag utnemd til æresmedlem i Forbundet.

Vi gratulerer.Oddmund Dingen frå Nordhordland HK vart også på

dagens årsmøte utnemd til æresmedlem.

Vi gratulerer.

Øvrige styremedlemmer og tillitsvalgte som var på valg,

tok alle gjenvalg.

Nettsida blir seinare oppdatert med endringar i styreverva etter dagens årsmøte.

Referat frå årsmøtet blir sendt klubbane når det er klart.

Terminliste for 2021 blei også lagt fram i dag, den finn du under. (Det kan bli endringar i denne dersom aktuelle korona tiltak ikkje gjer det mulig å samlast).

Terminliste NHF 20-3-2021
.pdf
Last ned PDF • 157KB

Commenti


Norges Hesteskokasterforbund

bottom of page