top of page
  • jim2609

Æresmedlemsskap og endringer i styret

Ifb med årsmøtet til NHF i februar i år, ble Synnøve Fagerstrand fra Mino HK tildelt æresmedlemsskap i NHF. Synnøve var innstilt fra to klubber og styret i NHF hadde en enkel jobb med å godkjenne søknaden. Vi gratulerer så masse til en flott representant for sporten gjennom mange år.


I tillegg ble det gjort noen endringer av tillitsvalgte, slik det også er vist til i utsendt referat fra årsmøtet.

Synnøve Fagerstrand går ut av styret og inn kommer Therese Trondsen fra Skjergard HK

Johannes Monstad slutter som revisor og inn kommer Magne Gloppestad fra Gloppen HK.


I Lovutvalget slutter Kjell Osland som leder og inn kommer Hogne Bjørdalsbakke fra HJørundfjord HK.


Vi takker alle som går ut av styret og lovutvalg og takker så mye for den jobben de har lagt ned gjennom flere år. Samtidig ønsker vi lykke til, til de som kommer inn.


Styret skal konstituere seg på et styremøte som holdes mandag 27. mars. Ev endringer der vil vi komme med informasjon om etter møtet.


Jim Ertesvåg

Leder NHF


Comments


Norges Hesteskokasterforbund

bottom of page