top of page
  • Forfatterens bildeLars Arne Kolås

Oddmund Dingen, 23år i styret i NHF

Ved årsmøtet i Norges Hesteskokasterforbund 18. februar 2017 i Førde fekk Oddmund ein stor takk for mange aktive år i styret. Han har vore medlem av styret sidan 1993, dei siste åra som 1. vara til styret. Takk for flott innsats så langt.

Oddmund Dingen

Norges Hesteskokasterforbund

bottom of page