• Lars Arne Kolås

NC 2 og NC 3 er avvikla i Hamar, Tollef Årdal og Finn Stavenes vann kvart sitt stemne, her er nokre

Norges Hesteskokasterforbund