top of page
  • Forfatterens bildeLars Arne Kolås

Styremøte i NHF i Førde


Lørdag 18. november vart det avholdt styremøte i Førde. Til stades var Johannes Nedrebø, Inge Byrkjeland, Roy Inge Johnsen, Synnøve Fagerstrand, Sondre Torgersen (via mobiltelefon) og NC koordinator Lars Arne Kolås. Sesongen 2017 vart evaluert og planer for 2018 vart lagt. Det vil bli sendt ut info skriv til klubbane i løpet av dei næraste dagane, det vil vera ein frist for at søknader om terminfesta stemner for 2018 sesongen må vera leiaren i hende innan 3. februar. Styret tar utgangspunkt at det for 2018 sesongen skal avviklast 5 NC stemner i tillegg til NM øvelsene og DNC stemnene. Fristen for tilbakemelding om kontaktpersoner for klubbane i 2018 etc er i slutten av februar.

Norges Hesteskokasterforbund

bottom of page