top of page
  • jim2609

Nytt æresmedlem i Norges Hesteskokasterforbund

På ledermøtet i Jølster 04 mai i år, ble det informert om at Per Geir Vatna fra Stord HK var blitt utnevnt til æresmedlem i NHF.

Per Geir var ikke tilstede under dette stevnet/ledermøtet, så han ble oppringt av Jim Ertesvåg og formidlet det glade budskap på direkten, i møtet.

Per Geir ble både litt målløs og glad og mente dette var en stor ære.


VI vil gratulere Per Geir så mye med utnevnelsen og håper vi får ha han i miljøet vårt i mange år fremover.

Nedenfor ser dere forslaget som kom fra Per Geir sin klubb Stord HK og ført i pennen av Annar Westerheim.
Forslag til ny Æresmedlem i Noregs Hesteskoforbund.

 

Stord hestesko klubb vil fremja forslag og innstille PER GEIR VATNA som æresmedlem i Norges hesteskoforbund.

 

Per Geir Vatna var med å stifta Stord hestesko klubb i 1993, han var klubbens formann og alt mulig mann i heile 25 år.

Per Geir er synonymt med hestesko kasting, han har formidla sporten og fått med nye kastere til klubben opp gjennom åra.

Med sin dugnadsinnsats og ansvar for baner og utstyr har det alltid våre flotte kasteforhold på stevner og trening.

 

Per Geir har også engasjert seg i styreverv i Norges hesteskokasterforbund.

 

Styremedlem fra 1998 til 2003 og formann fra 2005 til 2008.

Ein habil kaster som med sitt smittende humør har skapt eit triveleg miljø med hestesko kasting.

 

Per Geir har vore ein god ambassadør  for hestesko kasting i Noreg.

Denne dugnadskaren fylte 70 år 31/3 2024.

 

Forslagstiller.

 

For styret i Stord Hestesko klubb.

Mvh.Annar Westerheim.תגובות


Norges Hesteskokasterforbund

bottom of page