top of page
  • 0703868

Vedlikehold av våre webtjenester

Det vil pågå vedlikehold av alle våre webtjenester i løpet av dei neste vekene. Dette medfører at det kan bli periodevis nedetid på følgande websider:


https://www.hesteskokasting.no (denne siden)

https://nhk.hesteskokasting.no

https://resultater.hesteskokasting.no


Norges Hesteskokasterforbund

bottom of page