• Lars Arne Kolås

Corona konsekvenser for terminfesta stemner i 2020.

Styret i NHF har i dag sendt ut et informasjonsskriv til klubbane, du finn dette her

Norges Hesteskokasterforbund