top of page
  • Forfatterens bildeLars Arne Kolås

Handboka 2020.

Handboka for 2020 vert ikkje trykt opp i papirformat, men er no lagt ut i PDF format på nettsida til forbundet. Grunna nasjonale og lokale tiltak for å begrensa spreiinga av koronaviruset, vert antakelig ein del terminfesta stemner i 2020 avlyste. Styret i NHF vil over påske komma med meir informasjon om dette. Vi ynskjer alle god påske. Handboka 2020 finn du her.

Norges Hesteskokasterforbund

bottom of page