top of page
  • sfagerstrand

Endringer i styret.

Endringer i styret i NHF

På Ledermøtet i Nordfjordeid for kort tid siden ble det foretatt en endring i styret i NHF. Per Ivar Lomheim takker av som styremedlem.

Vi vil takke Per Ivar for å ha nedlagt en flott jobb i styret og hvor han i tillegg har vært «teknisk tilrettelegger» for styremøtene som har foregått digitalt. Per Ivar har sittet i styret i to år.

Nytt styremedlem;

Ny person til styret ble Tohnny Borge fra Hobøl. Tohnny har vært medlem av Hobøl HK gjennom mange år og har blitt en av de beste kasterne i klubben. Vi gleder oss til å få Tohnny med i styret og vil ønske han velkommen og

lykke til!

30. mai 2022

Jim Ertesvåg

Leder NHF

Comments


Norges Hesteskokasterforbund

bottom of page