top of page
  • sfagerstrand

Info fra leder

Hei og vel overstått påske til dere alle!


Nå når påsken er over er det klart for hestesko sesongen 2022. Nordhordlandscupen har allerede startet, Viken Cup i regi av Hobøl starter og morgen og treninger er godt i gang i mange klubber.


I slutten av måneden starter og de første terminfestede stevnene, med åpning i Hobøl.


Styret vil gi en liten orientering rundt noen saker som kan være relevante for dere. I tillegg til via mail vil også informasjonen bli lagt ut på facebook og nettside.


Lars Arne som NC koordinator vil og sende ut en egen mail vedr bla resultat rapportering.


Litt info rundt følgende saker;

  • Covid; Dette er på mange måter et "avsluttet kapittel", selv om flere fortsatt blir smittet og syke. Det viktigste vi vil påpeke er at er man SYK, still ikke på stevner. Ellers anbefaler vi at arrangørene stiller sprit til dispensasjon for de som ønsker dette.

  • Kiosk; Vi har hatt nesten to år uten tilgjengelig kiosk, som en del av smittevern reglene våre. Dette er nå ikke ønskelig å fortsette med, så vi vil anbefale alle arrangørerer å ha kiosk med både litt mat og drikke og hvor de som kjøper gjerne må betale med vipps, for å unngå bruk av kontanter. Dette vil være til glede for de som kan kjøpe mat på stevner og for klubbene som får ekstra inntekter.

  • Cup kasting; Styret vil anbefale å ta i bruk to runder med seeding ved Walk-Over.

  • Dommere; Styret vil anbefale at klubbene bruker reglementet til forbundet og i alle NC og NM øvelser har dommere tilstede i semifinaler og finaler.

  • Forsikringsavtale: Det er nå tegnet en ny avtale, med Tryg Forsikring og hvor det er gjort noen korrigeringer i forhold til tidligere. Denne informerer vi om litt senere og ev senest på ledermøtet i Nordfjordeid i mai. Forsikringen vil gjelde ved alle terminfestede stevner fom sesongen 2022. Dette er med å skape trygghet både hos kastere og arrangører

  • Håndbok: Årets håndbok er inne i siste fase vedr korrekturlesning. Den går til trykkeriet denne uken og blir sendt fra trykkeriet direkte til klubbene iht det antallet klubbene har bestilt.

  • Rekrutterings-støtte/tilskudd; Dette er et tilbud NHF har gitt klubbene i noen år. Nå har styret laget retningslinjer til hjelp for klubbene om hva de kan søke om og hva som ev ikke blir dekket. Ligger vedlagt mailen som et vedlegg, men blir og lagt ut på forbundets nettside.

  • Ledermøtet; Vi minner om ledermøtet som er planlagt lørdag 21. mai i Nordfjordeid, rett etter stevneslutt NC1. Sendes ut nå en egen innkalling til dette møtet.


Så vil vi bare avslutningsvis oppfordre så mange som mulig til å reise på stevner og klubbene til å legge tilrette for at så mange som mulig reiser på tur og skaper opplevelser sammen, både sportslig og sosialt.


Lykke til med sesongen 2022!


Hilsen

Jim Ertesvåg

Leder NHFComentarios


Norges Hesteskokasterforbund

bottom of page