top of page
  • jim2609

Videofilm - hvordan kaste hestesko

NHF har engasjert Mino HK og Kenneth Fagerstrand i å lage en film som viser hvordan man kan kaste hestesko, teknikk og litt enkle regler. I tillegg beskrive endel av de konkurranseformene vi har innen hesteskokasting. Den vil og bli lagt permanent ut på forsiden under en egen fane. Vi håper denne vil være både opplysende og virke positivt på interessen og rekrutteringen.Comments


Norges Hesteskokasterforbund

bottom of page