top of page

Hvordan starte egen klubb?

Har du lyst til å starte en ny hesteskokaster klubb? Vi vet det er mange rundt i Norges land som kaster hestesko på fritiden og som synes dette er en fascinerende sport og som i tillegg er svært sosial. 

Kanskje du kaster litt for deg selv, eller sammen med andre i en forening, bygdelag eller i andre sammenhenger.

I Norge er det i dag 12 klubber og vi har plass til mange flere. Ved å gå inn på www.hesteskokasting.no/klubber finner du oversikt over klubbene i Norge. Kanskje kan du finne en klubb i nærheten av der du bor og kontakte de for ev innmelding i den klubben. Eller hvis ikke, vurdere å starte din/deres egen klubb.

Alle klubbene er organisert i et forbund, Norges Hesteskokasterforbund (NHF), som organiserer alt knyttet til sporten med regelverk, terminlister og gjennomføring av stevner, Norgescup og Norgesmesterskap. 

​Hva kreves:

  • Klubben må ha et navn

  • Klubben må ha et styre og en leder

  • Klubben må ha en bankkonto

  • Klubben KAN lage en enkel logo, som identifiserer klubben i tillegg til navn, men er ikke et krav.

  • Klubben må for å bli medlem av NHF og dermed også ha alle rettigheter for å delta på Norgescup og Norgesmesterskap stevner, betale en årskontigent. Denne fastsettes på bakgrunn av antall medlemmer i klubben. Eks ved 1-5 medlemmer er kontingenten på kr 300,-. 6-15 medlemmer kr 600,- etc.

  • Klubben rapporterer inn til Forbundet utvikling i klubben mht aktivitet og medlemmer, dette via egne skjema som tilsendes, en gang i året.

  • Norges Hesteskokasterforbund har og økonomiske støtteordninger for dere som ønsker å danne egen klubb.

Hva gjør du/dere:

  • Fylle ut skjema som du finner nedenfor og send til jim@pjimport.no  Det viktigste er i starten å fylle ut navn og adresse, mail og telefon, slik at vi kan kontakte deg. Så tar vi resten etter hvert.

  • Kontakt leder i NHF – Jim Ertesvåg på mail jim@pjimport.no eller på mobil 90720075 for spørsmål og veiledning videre.

Vi håper det flere som ønsker å starte sin egen klubb. Det er ikke komplisert og er ikke dyrt og vil være med på å gi deltakelse i et positivt og sosialt miljø, hvor vi møtes gjennom året til stevner og har det gøy sammen. Hesteskokasting er noe alle kan drive med, uansett alder, både jenter og gutter, damer og menn!

Vi håper å høre fra deg!

Last ned skjema:

Norges Hesteskokasterforbund

bottom of page